BACK
0

ABOUT US

GLOVETEX ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2561 โรงงานผู้ผลิต จำหน่าย ถุงมือถักเข็มละเอียดรายใหญ่ คุณภาพดี และเป็นผู้นำในการผลิตถุงมือที่มีนวัตกรรม อาทิเช่น ถุงมือกันบาด ถุงมือกันกระแทก ถุงมือเคฟล่า ฯลฯ


ปรัชญาในการทำงานขององค์กร คือ “นวัตกรรมของเรา สู่ความปลอดภัยของคุณ”
วิสัยทัศน์ (Vision) คือ เราคือ ผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญ และเป็นศูนย์รวมถุงมือ ที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นอันดับแรก

พันธกิจ (Mission) คือ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำ ในธุรกิจถุงมือเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล ด้วยคุณภาพและนวัตกรรมที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดย

 1. มุ่งพัฒนา สร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ แสวงหาผลิตภัณฑ์ที่ดีเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
 2. เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการทำงาน
 3. ยกระดับพัฒนา ความรู้ ทักษะ ของพนักงานและ ระบบงานอย่างต่อเนื่อง
 4. ส่งเสริมให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ที่ดี ต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า และสังคม

 

ค่านิยม Glovetex make a difference glove with

Expert เชี่ยวชาญ ในการวิจัยพัฒนา ผลิต และการให้คำแนะนำ แก้ปัญหาในการใช้งาน

Excellence มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของความดีงาม

Experience ประสบการณ์ในการพัฒนา ผลิต และการเลือกถุงมือที่ดีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ประเภทต่าง ๆ

 

นโยบายในการทำงานโดยทั่วไปของกลัฟเท็กซ์

 1. มีนวัตกรรมของสินค้า เราจะผลิตและจำหน่ายสินค้า ที่มีนวัตกรรม มีความแปลกใหม่ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และราคาเหมาะสม
 2. มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เราจะผลิตและจำหน่ายสินค้า ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของลูกค้า
 3. มีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด เราจะพัฒนาสินค้า ขบวนการผลิต การบริการ และปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ
 4. เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจากทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ทุกช่องทางการจัดจำหน่ายของเราจะต้องมีส่วนสร้างและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
 5. มีการเงินเข้มแข็ง มีสภาพคล่อง เราจะเสริมสร้างฐานะการเงินให้มีความเข้มแข็ง มีสภาพคล่อง และให้มีความเสี่ยงทางด้านการเงินที่น้อยที่สุด
 6. ทำงานกันเป็นทีม เราจะทำงานเป็นทีม เพื่อร่วมกันตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 7. มีความเป็นธรรมและมีผลตอบแทนที่ดีแก่ทุกฝ่าย เราจะสร้างความเป็นธรรม สร้างโอกาส และสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้กับ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และคู่ค้า
 8. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยงาน เราจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน และเราพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อให้เข้ากับสภาวะการณ์
 9. มีการวัดผล เราจะนำวิธีการวัดผลและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพประสิทธิผลมาใช้ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี Microtex Fiber ภายใต้ผลิตภัณฑ์ Brand Microtex ซึ่งได้รับมาตรฐานชั้นสูง และผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์กับ SGS ( Thailand ) Limited และทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กับสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา อย่างถูกต้อง ตั่งแต่วันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2545

ชื่อบริษัท : บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
ที่อยู่ : 11 หมู่ 5 ซอยคลองมะเดื่อ17 ถนนเศรษฐกิจ1 ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : 034 878762-3
โทรสาร : 034 878764
เว็บไซต์ : www.glovetex.com
ธุรกิจ : ผลิต-จำหน่าย ถุงมือ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยทุกชนิด
วันที่ก่อตั้ง : 10 กุมภาพันธ์ 2000
ทุนจดทะเบียน : 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท)
พนักงาน : 200 คน
กรรมการผู้จัดการ : คุณเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย และ คุณศรีสุนีย์ นิมิตจรัส

PRODUCTION LINE

 1. Knitting Glove
 2. Fabric Glove
 3. Uniform
 4. PPE
  • Hand protection
  • Eye Protection
  • Face Protection
  • Haring Protection
  • Foot Protection
  • Body Protection

นโยบายด้านคุณภาพ และบริการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ในราคายุติธรรม ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสมกับงาน พร้อมให้บริการหลังการขายที่ดี ด้วยะบบ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อรับฟังความต้องการ และปัญหาของลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

นโยบายด้านบุคคลากร

บริษัทให้การสนับสนุน และจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ให้เข้าร่วมโครงการอบรมจิตสำนึกด้านการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ให้มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการทำงาน และเพิ่มพูนความรู้ในผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อความมั่นคง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ

 • ร่วมอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับสำนักพัฒนาอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไทย
 • ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการส่งออก กับกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

นโยบายด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม องค์กร และสถาบันการศึกษาต่างๆ

 • ร่วมโครงการเสื้อฉลองครองราชย์ 60 ปี
 • ร่วมโครงการเสื้อเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
 • ร่วมส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เลี้ยงปลา และเลี้ยงไก่
 • สนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษา และอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี หมู่ 5 ซ.คลองมะเดื่อ 17 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 และ โรงเรียนวัดหนองนกไข่ หมู่ 4 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
 • สนับสนุนโครงการซ่อมบำรุง และเครื่องมือสื่อสาร โทรทัศน์ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า หมู่2 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ผลิตภัณฑ์ถุงมือของเราผ่านการผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัย มีทีมช่างผู้ชำนาญ ควบคุมคุณภาพการผลิตถุงมือทุกขั้นตอน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน อีกทั้งมีการพัฒนาฝีมือและทักษะอย่างสม่ำเสมอจนทำให้ขยายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับถุงมือออกไปอีกมากมาย หากคุณกำลังต้องการถุงมือ เพื่อป้องกันมือจากการทำงาน เรามีทางเลือกให้คุณอีกมากมาย

ถุงมือยางสีส้ม, ถุงมือยางสีเขียว, ถุงมือยางสีดำ, ถุงมือยางสีน้ำเงิน ถุงมือกันสารเคมี, ถุงมือกันความร้อน, ถุงมือกันความเย็น ถุงมือกันบาด, ถุงมือเคฟล่า,ถุงมือถักกันบาด, ถุงมือกันน้ำมัน,ถุงมือหนัง,ถุงมือสแตนเลส, ถุงมืองานอุตสาหกรรม ถุงมือยางไนไตร, ถุงมือไนไตร, ถุงมือไนไตรสีฟ้า,ถุงมือไนไตรสีขาว ถุงมือไวนิล, ถุงมือพลาสติก, ถุงมือพีวีซี, ถุงมือ PVC ถุงมือทำความสะอาด, ถุงมือแม่บ้าน, ถุงมือยางธรรมชาติ, ถุงมือแพทย์ ถุงนิ้วยาง, ถุงนิ้วผ้า,ถุงมือหนัง, ถุงมือหนังท้อง, ถุงมือหนังผิว ถุงมือถัก MICROTEX, ถุงมือถักไมโครเท็กซ์, ถุงมือไมโครเทค ถุงมือถักคอตตอน, ถุงมือ Cotton, ถุงมือคอตตอน, ถุงมือไนลอน, ถุงมือผ้าไนล่อน ถุงมือผ้าโพลีเอสเตอร์, ถุงมือผ้าทีซี, ถุงมือผ้าเจอซี่, ถุงมือผ้า MICROTEX, ถุงมือผ้าทุกชนิด ถุงมือไนล่อนเคลือบพียู, ถุงมือถักเคลือบ PU, ถุงมือเคลือบ PU, ถุงมือเคลือบพียู ถุงมือถักเคลือบยางธรรมชาติ, ถุงมือเคลือบยาง, ถุงมือเคลือบ, ถุงมือถักเคลือบ ถุงมือถักเคลือบไนไตร, ถุงมือเคลือบโฟมไนไตร, ถุงมือเคลือบไนไตร

** ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลอก รูปภาพ สัญลักษณ์ และคำบรรยายบนเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ตามกฏหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา**

SUBSCRIBE