BACK
0

ABOUT US

PPEMATE ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2561 โรงงานผู้ผลิต จำหน่าย ถุงมือถักเข็มละเอียดรายใหญ่ คุณภาพดี และเป็นผู้นำในการผลิตถุงมือที่มีนวัตกรรม อาทิเช่น ถุงมือกันบาด ถุงมือกันกระแทก ถุงมือเคฟล่า ฯลฯ


ปรัชญาในการทำงานขององค์กร คือ “นวัตกรรมของเรา สู่ความปลอดภัยของคุณ”
วิสัยทัศน์ (Vision) คือ เราคือ ผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญ และเป็นศูนย์รวมถุงมือ ที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นอันดับแรก

พันธกิจ (Mission) คือ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำ ในธุรกิจถุงมือเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล ด้วยคุณภาพและนวัตกรรมที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดย

  1. มุ่งพัฒนา สร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ แสวงหาผลิตภัณฑ์ที่ดีเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
  2. เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการทำงาน
  3. ยกระดับพัฒนา ความรู้ ทักษะ ของพนักงานและ ระบบงานอย่างต่อเนื่อง
  4. ส่งเสริมให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ที่ดี ต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า และสังคม

 

ค่านิยม PPEMATE make a difference glove with

Expert เชี่ยวชาญ ในการวิจัยพัฒนา ผลิต และการให้คำแนะนำ แก้ปัญหาในการใช้งาน

Excellence มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของความดีงาม

Experience ประสบการณ์ในการพัฒนา ผลิต และการเลือกถุงมือที่ดีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ประเภทต่าง ๆ

 

SUBSCRIBE

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว