นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท พีพีอี เมท จำกัด

เงื่อนไขและข้อตกลงของนโยบายความเป็นส่วนตัว


  1. ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ได้ให้ทางบริษัทฯ ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของสมาชิกไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะมินำไปเปิดเผยที่ใดโดยไม่ได้รับอนุญาต
  2. สมาชิกจะต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็นตามที่ระบุลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนของทางบริษัทฯ และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางอีเมล์
  3. สมาชิกต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน และต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงอยู่เสมอ หากสมาชิกให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกสถานะภาพการเป็นสมาชิกโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว