BACK
0

PRODUCTS

ถุงนิ้วยาง
Finger Cots Protection Series ถุงนิ้วอเนกประสงค์ แบบเรียบ

Finger Cots Protection Series ถุงนิ้วอเนกประสงค์ แบบเรียบ

ถุงนิ้วอเนกประสงค์ ป้องกันการสัมผัส ป้องกันเชื้อโรค บรรจุ 10 ชิ้น/แพ็ค

35.00 บาท

ถุงนิ้วยางสีเนื้อ Powder free Finger Cots Size. S

ถุงนิ้วยางสีเนื้อ Powder free Finger Cots Size. S

ถุงนิ้วยางขอบม้วน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการป้องเฉพาะส่วนของนิ้วมือ

275.00 บาท

ถุงนิ้วยางสีเนื้อ Powder free Finger Cots [Special] Size. M

ถุงนิ้วยางสีเนื้อ Powder free Finger Cots [Special] Size. M

ถุงนิ้วยางขอบม้วน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการป้องเฉพาะส่วนของนิ้วมือ

300.00 บาท

ถุงนิ้วยางสีเนื้อ Powder free Finger Cots Size. L

ถุงนิ้วยางสีเนื้อ Powder free Finger Cots Size. L

ถุงนิ้วยางขอบม้วน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการป้องเฉพาะส่วนของนิ้วมือ

275.00 บาท

ถุงนิ้วยางสีชมพู Anti-Static Finger cots Size. S

ถุงนิ้วยางสีชมพู Anti-Static Finger cots Size. S

ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สีชมพู สำหรับป้องกันบริเวณนิ้วมือ

275.00 บาท

ถุงนิ้วยางสีชมพู Anti-Static Finger cots Size. M

ถุงนิ้วยางสีชมพู Anti-Static Finger cots Size. M

ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สีชมพู สำหรับป้องกันบริเวณนิ้วมือ

275.00 บาท

ถุงนิ้วยางสีชมพู Anti-Static Finger cots Size. L

ถุงนิ้วยางสีชมพู Anti-Static Finger cots Size. L

ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สีชมพู สำหรับป้องกันบริเวณนิ้วมือ

275.00 บาท

ถุงนิ้วยางสีส้ม แบบหนาพิเศษ

ถุงนิ้วยางสีส้ม แบบหนาพิเศษ

ถุงนิ้วยางสีส้ม สำหรับงานที่ต้องการป้องเฉพาะส่วนนิ้วมือ

660.00 บาท

SUBSCRIBE

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว