BACK
0

PRODUCTS

หมวกตัวหนอน
NURSE CAP เยื่อกระดาษ แบบตัวหนอน / 50 ชิ้น

NURSE CAP เยื่อกระดาษ แบบตัวหนอน / 50 ชิ้น

หมวกทำมาจากใยสังเคราะห์ PPSB, ใช้แล้วทิ้งไม่มีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

75.00 บาท

160.00 บาท

SUBSCRIBE

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว