BACK
0

PRODUCTS

งานจิวเวลรี่
ถุงมือผ้า MICROTEX รัดข้อ

ถุงมือผ้า MICROTEX รัดข้อ

ถุงมือผ้า MICROTEX สำหรับงานตรวจสอบคุณภาพ

125.00 บาท

ถุงมือผ้า MICROTEX พับริม

ถุงมือผ้า MICROTEX พับริม

ถุงมือผ้า MICROTEX สำหรับงานตรวจสอบคุณภาพ

95.00 บาท

ถุงมือผ้าโพลีเอสเตอร์ Polyester Fabric Gloves

ถุงมือผ้าโพลีเอสเตอร์ Polyester Fabric Gloves

ถุงมือผ้าโพลีเอสเตอร์ สำหรับที่ต้องการความสะอาดไม่มีเศษฝุ่นติดชิ้นงาน

90.00 บาท

ถุงมือผ้าเจอซี่ Jersey fabric gloves

ถุงมือผ้าเจอซี่ Jersey fabric gloves

ถุงมือผ้าเจอซี่ ใช้หยิบจับชิ้นงานที่ต้องการความสะอาดไม่ทิ้งขนหรือเศษฝุ่นบนชิ้นงาน

110.00 บาท

ถุงมือผ้าคอตตอน Cotton Fabric Gloves

ถุงมือผ้าคอตตอน Cotton Fabric Gloves

ถุงมือผ้าคอตตอน ใช้ทำความสะอาดชิ้นงาน

180.00 บาท

ถุงมือผ้าจราจร Polyester fabric interlock gloves

ถุงมือผ้าจราจร Polyester fabric interlock gloves

ถุงมือผ้าโพลีติดกระตุม สำหรับใส่ทำงานตำรวจจราจรจ ใส่สวนสนาม

240.00 บาท

KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES* Delicate Task Wipers 1-ply (USA)

KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES* Delicate Task Wipers 1-ply (USA)

กระดาษเช็ดทำความสะอาด เช็ดเลนส์ เช็ดแว่น ไม่ทิ้งฝุ่น

140.00 บาท

200.00 บาท

SUBSCRIBE