BACK
0

PRODUCTS

งานจิวเวลรี่
ถุงมือผ้า MICROTEX พับริม [S] (บรรจุ 12 คู่)

ถุงมือผ้า MICROTEX พับริม [S] (บรรจุ 12 คู่)

สำหรับงานตรวจสอบคุณภาพ ไม่ทิ้งขนติดชิ้นงาน

95.00 บาท

ถุงมือผ้า MICROTEX พับริม [M] (บรรจุ 12 คู่)

ถุงมือผ้า MICROTEX พับริม [M] (บรรจุ 12 คู่)

สำหรับงานตรวจสอบคุณภาพ ไม่ทิ้งขนติดชิ้นงาน

100.00 บาท

ถุงมือผ้า MICROTEX พับริม [L] (บรรจุ 12 คู่)

ถุงมือผ้า MICROTEX พับริม [L] (บรรจุ 12 คู่)

สำหรับงานตรวจสอบคุณภาพ ไม่ทิ้งขนติดชิ้นงาน

100.00 บาท

ถุงมือผ้า MICROTEX พับริม [XXL] (บรรจุ 12 คู่)

ถุงมือผ้า MICROTEX พับริม [XXL] (บรรจุ 12 คู่)

สำหรับงานตรวจสอบคุณภาพ ไม่ทิ้งขนติดชิ้นงาน

105.00 บาท

ถุงมือผ้า MICROTEX รัดข้อ (บรรจุ 12 คู่)

ถุงมือผ้า MICROTEX รัดข้อ (บรรจุ 12 คู่)

ถุงมือผ้า MICROTEX สำหรับงานตรวจสอบคุณภาพ

125.00 บาท

ถุงมือผ้าคอตตอน Cotton Fabric Gloves (บรรจุ 12 คู่)

ถุงมือผ้าคอตตอน Cotton Fabric Gloves (บรรจุ 12 คู่)

ถุงมือผ้าคอตตอน ใช้ทำความสะอาดชิ้นงาน

180.00 บาท

ถุงมือผ้าเจอซี่ Jersey fabric gloves (บรรจุ 12 คู่)

ถุงมือผ้าเจอซี่ Jersey fabric gloves (บรรจุ 12 คู่)

ถุงมือผ้าเจอซี่ ใช้หยิบจับชิ้นงานที่ต้องการความสะอาดไม่ทิ้งขนหรือเศษฝุ่นบนชิ้นงาน

110.00 บาท

ถุงมือผ้าโพลีเอสเตอร์ Polyester Fabric Gloves (บรรจุ 12 คู่)

ถุงมือผ้าโพลีเอสเตอร์ Polyester Fabric Gloves (บรรจุ 12 คู่)

ถุงมือผ้าโพลีเอสเตอร์ สำหรับที่ต้องการความสะอาดไม่มีเศษฝุ่นติดชิ้นงาน

90.00 บาท

SUBSCRIBE