CAREPLUS
มีสินค้าจำนวน 6 รายการ
MICROTEX CarePlus ถุงมือไนไตรสีฟ้า

MICROTEX CarePlus ถุงมือไนไตรสีฟ้า

สำหรับงานอาหาร งานทำความสะอาด บรรจุ 100 ชิ้น

299.00 บาท

MICROTEX CarePlus KF94 หน้ากากป้องกันฝุ่น (กล่อง)

MICROTEX CarePlus KF94 หน้ากากป้องกันฝุ่น (กล่อง)

ป้องกันฝุ่น บรรจุ 20 แพ็ค เฉลี่ยแพ็คละ 27.50 บาท

550.00 บาท

จากปกติ 580.00 บาท

MICROTEX CarePlus เจลแอลกอฮอล์ 500ML.

MICROTEX CarePlus เจลแอลกอฮอล์ 500ML.

เจลแอลกอฮอล์ 73% ทำความสะอาดมือ บรรจุ 1 ขวด

89.00 บาท

MICROTEX CarePlus หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 3 ชั้น

MICROTEX CarePlus หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 3 ชั้น

สำหรับป้องกันการไอ จาม บรรจุ 50 ชิ้น

84.00 บาท

MICROTEX CarePlus หน้ากาก รุ่น KF94 (3 Pack)

MICROTEX CarePlus หน้ากาก รุ่น KF94 (3 Pack)

สำหรับป้องกันฝุ่น บรรจุ 3 แพ็ค

87.00 บาท

Disposable Protective Coverall รุ่น CV-570 CarePlus ชุดป้องกันร่างกาย (ชุด PPE)

Disposable Protective Coverall รุ่น CV-570 CarePlus ชุดป้องกันร่างกาย (ชุด PPE)

สำหรับโรงงาน ส่วนคัดกรอง บรรจุ 1 ชุด

199.00 บาท

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว