BACK
0

PRODUCTS

กันความเย็น
ถุงมือกันความเย็น รุ่น MaxiDry® Zero™ Fully Coated สำหรับงานสัมผัสความเย็น ห้องเย็น

ถุงมือกันความเย็น รุ่น MaxiDry® Zero™ Fully Coated สำหรับงานสัมผัสความเย็น ห้องเย็น

ถุงมือสำหรับงานป้องกันความเย็น งานห้องเย็น กันความเย็นได้ถึง -30 องศา

330.00 บาท

ถุงมือยางธรรมชาติ รุ่น TOWA 169 Cold Resistant สำหรับงานในห้องเย็น

ถุงมือยางธรรมชาติ รุ่น TOWA 169 Cold Resistant สำหรับงานในห้องเย็น

ถุงมือยางธรรมชาติ สำหรับสัมผัสความเย็น

300.00 บาท

ถุงมือกันความเย็น  Cryo Gloves กันความเย็นได้ - 180 องศา

ถุงมือกันความเย็น Cryo Gloves กันความเย็นได้ - 180 องศา

ถุงมือกันความเย็นสำหรับงานห้องเย็น

18,000.00 บาท

ถุงมือกันความเย็น รุ่น MICROTEX®️ COLD 20 Free Size.

ถุงมือกันความเย็น รุ่น MICROTEX®️ COLD 20 Free Size.

ถุงมือกันความเย็น สำหรับงานหยิบจับน้ำแข็ง งานขนส่งน้ำแข็ง สัมผัสความเย็น

60.00 บาท

ถุงมือกันความเย็น รุ่น MICROTEX®️ COLD 20 DOT Free Size.

ถุงมือกันความเย็น รุ่น MICROTEX®️ COLD 20 DOT Free Size.

ถุงมือกันความเย็น สำหรับงานหยิบจับน้ำแข็ง งานขนส่งน้ำแข็ง สัมผัสความเย็น งานกันลื่น

65.00 บาท

SUBSCRIBE

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว