เงื่อนไขในการขอคืนสินค้า

Return Conditions

เงื่อนไขในการขอคืนสินค้า

สาเหตุการคืน / ตรวจสอบ สภาพสินค้าที่คืน
บรรจุภัณฑ์สินค้า
ไม่ถูกแกะ
อุปกรณ์ในกล่อง
ครบตามมาตรฐาน
สินค้า
ยังไม่ถูกใช้งาน
ใบเสร็จรับเงิน /
ใบกำกับภาษีฉบับจริง
ระยะเวลา
คืนสินค้า
1. กล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า บุบ ฉีกขาด ไม่สมบูรณ์ มีการแกะก่อนรับสินค้าจากบริษัทฯ ขนส่ง ทันทีที่ได้รับสินค้า
2. กรณีสินค้ามีการจัดส่ง ผิดรุ่น ผิดสี ผิดขนาด ไม่ตรงตาม - ทันทีที่ได้รับสินค้า
3. กรณีสินค้าเสียหาย / ใช้งานไม่ได้ - - ภายใน 7 วัน
สาเหตุการคืน / ตรวจสอบ
1. กล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า บุบ ฉีกขาด ไม่สมบูรณ์ มีการแกะก่อนรับสินค้าจากบริษัทฯ ขนส่ง
สภาพสินค้าที่คืน
บรรจุภัณฑ์สินค้าไม่ถูกแกะ
อุปกรณ์ในกล่องครบตามมาตรฐาน
สินค้ายังไม่ถูกใช้งาน
ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีฉบับจริง
ระยะเวลาคืนสินค้า ทันทีที่ได้รับสินค้า
2. กรณีสินค้ามีการจัดส่ง ผิดรุ่น ผิดสี ผิดขนาด ไม่ตรงตามเว็บไซต์ หรือสินค้ามีตำหนิ
สภาพสินค้าที่คืน
บรรจุภัณฑ์สินค้าไม่ถูกแกะ -
อุปกรณ์ในกล่องครบตามมาตรฐาน
สินค้ายังไม่ถูกใช้งาน
ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีฉบับจริง
ระยะเวลาคืนสินค้า ทันทีที่ได้รับสินค้า
3. กรณีสินค้าเสียหาย / ใช้งานไม่ได้
สภาพสินค้าที่คืน
บรรจุภัณฑ์สินค้าไม่ถูกแกะ -
อุปกรณ์ในกล่องครบตามมาตรฐาน
สินค้ายังไม่ถูกใช้งาน -
ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีฉบับจริง
ระยะเวลาคืนสินค้า ภายใน 7 วัน
 1. สินค้าส่งผิดสี ผิดรุ่น หรือ ผิดขนาด
  • ลูกค้าโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ ขอคืน ที่แผนกบริการลูกค้าออนไลน์ได้ที่เบอร์ 063-5656-789 หรือติดต่อ [email protected] จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. เพื่อขอคืนสินค้า
  • เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำสั่งซื้อ พร้อมข้อมูลการจัดส่งสินค้า เพื่อพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการคืนสินค้าหรือไม่ ในกรณีนี้ต้องรบกวนลูกค้า แอดไลน์ บริษัท เพื่อดำเนินการส่งข้อมูลสินค้า และรูปภาพสินค้าที่ผิด ได้ที่ @ppemate เพื่อในแอดมินตรวจสอบ
  • เมื่อเข้าเงื่อนไขการคืนสินค้า เจ้าหน้าจะติดต่อแจ้งลูกค้าให้ส่งสินค้าที่ผิดสี ผิดรุ่น หรือ ผิดขนาด กลับมาให้ทางบริษัท
  • เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าที่ผิดคืนแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการส่งสินค้าใหม่ ให้ภายใน 7 วัน
  • จัดเตรียมสินค้าส่งคืน โดยสินค้าต้องมีสภาพสมบูรณ์ มีกันกระแทก อุปกรณ์ครบถ้วน เหมือนเช่นเดียวกับตอนที่ได้รับสินค้าจากบริษัทฯ
  • กรณีมีค่าจัดส่งในการส่งสินค้ากลับ ทางบริษัทจะดำเนินการโอนค่าจัดส่ง คืนในลูกค้าภายใน 15-30 วัน

 2. สินค้าเสีย หลังจากได้รับสินค้า ภายใน 7 วัน
  • ลูกค้าตรวจสอบนโยบายการ คืนสินค้า และการรับประกันตามเงื่อนไขของประเภทสินค้า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้าแผนกบริการลูกค้า ออนไลน์ที่เบอร์ 063-5656-789 หรือ [email protected] จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.
  • เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำสั่งซื้อ พร้อมข้อมูลการจัดส่งสินค้า เพื่อพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการคืนสินค้าหรือไม่
  • ลูกค้าต้องส่งรายละเอียดการคืนสินค้า ต้องรบกวนลูกค้า แอดไลน์ บริษัท เพื่อดำเนินการส่งข้อมูลสินค้า และรูปภาพสินค้าที่ผิด ได้ที่ @ppemate เพื่อในแอดมินตรวจสอบ
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล แล้วเข้าเงื่อนไขการรับประกันสินค้า เจ้าหน้าจะติดต่อแจ้งลูกค้าให้ส่งสินค้า กลับมาให้ทางบริษัท
  • บริษัทฯ จะทำการโอนเงินค่าสินค้า และค่าขนส่ง (ถ้ามี) ภายใน 15-30 วัน

  • * ในกรณีที่สินค้า ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับคืนสินค้า หรือตรวจและทดสอบแล้วสินค้าไม่เจออาการเสียตามที่ได้ระบุ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าว กลับคืนแก่ลูกค้า ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ( EMS ) ตามที่อยู่การจัดส่งสินค้า โดยจะทำการเก็บค่าขนส่งปลายทาง

 3. กล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า บุบ ฉีก ขาด ไม่สมบูรณ์ กล่องมีการถูกเปิดก่อนรับสินค้า
  • ลูกค้าสามารถแจ้งปฏิเสธการรับสินค้าจากบริษัทขนส่งเอกชน พร้อมถ่ายภาพ เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน
  • ลูกค้าโทรแจ้ง ที่แผนกบริการลูกค้าออนไลน์ได้ที่เบอร์ 063-5656-789 หรือติดต่อ [email protected] จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. เพื่อขอปฏิเสธการรับสินค้า
  • ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าพร้อมค่าขนส่ง (ถ้ามี) ภายใน 15 – 30 วัน โดยลูกค้าจัดส่งเอกสารประกอบ ผ่านทางไปรษณีย์ หรือ ทางอีเมลเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า บีเอ็นเอ็น ออนไลน์ที่เบอร์ 063-5656-789 หรือ [email protected] พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับเงินคืนดังนี้ สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้า และค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเป็นเงินสด)
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง